Boligprosjekter

Skude Bygg Eiendom er et søsterselskap av Skude Bygg AS som i all hovedsak arbeider med kjøp og utvikling av boligområder. Vi engasjerer profesjonelle arkitekter som tegner og søker i henhold til reguleringsplan, lover og forskrifter.

Vårt hovedfokus er i stor grad boligkomplekser i større skala, men vi jobber også med mindre prosjekter som eneboliger, rekkehus. Felles for alle våre prosjekter er at de skiller seg ut. De er signaturbygg med særpreg og har sterk gjenkjennelseseffekt, noe vi er svært stolte over.