Kinotunet - Severin Larsens veg 2

Velkommen til Kinotunet- sentralt Kopervik sentrum.

Nye lekre andelsleiligheter med god standard. Herlige omgivelser og utsikt.

Et moderne og stilfullt prosjekt med flotte leiligheter. Prosjektet består av 14 leiligheter i forskjellige størrelser. Her skal det være noe for alle. Flere leiligheter med utsikt mot Karmsundet. Her finner en nemlig alt en trenger av dagligdagse behov rett i nærheten.

Nøkkelinformasjon
Pris fra: 925.000 – 1.460.000
Totalpris: 3.700.000 – 5.840.000
Størrelse: 64-92 kvm
Soverom: 1-3
Eierform: Andel
Ferdigstillelse: Boligen planlegges ferdigstilt 4 kvartal 2024

Last ned prospekt

Leilighetene leveres nøkkelferdige, med bl.a. følgende kvaliteter:

 • Hvitpigmenter eikeparkett på gulv (stue, kjøkken, soverom og gang)
 • Vegger og himlinger leveres med gipsplater/betong som sparkles og males (med listfrie overganger)
 • Flisebelagt bad med varme i gulv
 • Kjøkkeninnredning og hvitevarer (kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr og induksjonstopp)
 • Ventilasjonsvarmepumpe
 • Spot/led belysning på bad og vindfang.

Beliggenhet
Andelsleilighetene ligger i Kopervik sentrum med lett adkomst, med 1stk. parkeringsplass i lukket garasjeanlegg.

Leilighetene ligger perfekt plassert for deg som ønsker kort avstand til servicetilbud samtidig som du bor en behagelig avstand fra sentrum.

Generell orientering
Boligprosjektet er tegnet av Sivilarkitekt Leif Larsen AS og vil inneholde gode kvaliteter. Felles for alle leiligheter/bygg er:

 • 1. stk. parkeringsplass i lukket garasjeanlegg (bredde min 230cm)
 • 1. stk. sportsbod til hver leilighet
 • Terrasse til hver leilighet
 • Heis
 • Universell utforming
 • Betongdekker (som gir god lydisolering mellom etasjene)
 • Utvendig tre kledning/plater i forskjellige kombinasjoner.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt 4 kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.12.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Hva vil det si å bo i et borettslag og hva kan du egentlig hente på å velge et borettslag framfor et sameie?

Mindre -gjennomtrekk.
Borettslag er også et bra valg for deg som ser etter et godt og stabilt bomiljø. Til forskjell fra sameier, har de nemlig lovregulerte restriksjoner på utleie, med et tak på leie ut til noen i tre år. Det gjør boligene mindre attraktive for investorer som kun vil kjøpe for utleie, og du får mindre «gjennomtrekk» av naboer.

Fellesutgiftene rommer mye:
Fellesutgiftene i et borettslag er ofte høyere enn i sameier, men det er det gode grunner til. Fellesgjelden utgjør den største forskjellen: Borettslag blir nemlig delvis finansiert gjennom innskudd fra kjøperne og delvis gjennom felles lån for alle andelseierne. Din andel av lånet inngår i fellesutgiftene. I tillegg inkluderer de kommunale avgifter og eiendomsskatt, i tillegg til løpende kostnader for vedlikehold, eventuelle vaktmestertjenester, tv, internett og andre goder.

Attraktiv fellesgjeldordning:
Muligheten for å dele kjøpesummen på innskudd og fellesgjeld, er attraktivt for mange. Mange førstegangskjøpere opplever det som lettere å tre inn i boligmarkedet når de ikke behøver å ta opp et like stort personlig lån. For kjøpere som selge en bolig de eier fra før, kan fellesgjeldordningen gi større fleksibilitet. La oss for eksempel si at en vil flytte fra et hus verdt seks millioner til en leilighet verdt sju millioner. I et borettslag vil innskuddet typisk være en del lavere enn seks millioner kroner, og en får dermed frigjort kapital. I et sameie vil en selv måtte skaffe til veie den ekstra millionen.

Smidigere vedlikehold:
På lang sikt kan det bli behov for større oppgraderinger eller rehabilitere bygningsmassen. Med sikkerhet i boligene, vil et borettslag enkelt kunne ta opp lån for å finansiere dette. Det er ikke like enkelt i et sameie, hvor eierne må være forberedt på å betale inn større enkeltbeløp for å få gjennomført nødvendige oppgaver.

God forutsigbarhet:
Noen borettslag har strengere regler for husdyrhold enn sameier. Reglene inngår i vedtektene, som blir vedtatt i den første generalforsamlingen for andelseierne. Restriksjoner på husdyrhold kan være til fordel for noen og til ulempe for andre, men for det framtidige naboskapet er det i alle tilfeller viktig å ha tydelige rammer å forholde seg til. Det får du i et borettslag.

Garasje/parkering
Parkering i lukket anlegg under byggene.

Stipulerte felleskostnader
Felleskostnader består av drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget og kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld. Felleskostnader vil avhenge av rente- og avdragsvilkår på felleslånet samt hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Kostnadene fordeles i henhold til bestemmelser i vedtektene. Månedlige felleskostnader inkl. renter og ev. avdrag er stipulert for første driftsår og kommer
frem av prislisten. Det er lagt til grunn at kommunale avgifter inkl forbruk vann og avløp, forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, forretningsførsel, premie for husleiegarantiforsikring, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, drift av garasjeanlegg, vedlikehold og andre driftskostnader er inkludert. Drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert til kr 30,- pr kvm BRA pr mnd.

TV/Bredbånd er budsjettert med kr 99,- pr mnd. og kommer i tillegg.

Endelig budsjett fastsettes på generalforsamlingen.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i borettslagets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på areal. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle andeler, eller etter forbruk.

Boliger

Bolig

Etg.

BRA

Pris

L1.1

1

64 m²

925.000 kr

L1.2

1

70 m²

1.100.000 kr

L1.3

1

73 m²

1.155.000 kr

L1.4

1

71 m²

1.085.000 kr

L2.1

2

64 m²

950.000 kr

L2.2

2

70 m²

1.125.000 kr

L2.3

2

73 m²

1.180.000 kr

L2.4

2

71 m²

1.110.000 kr

L3.1

3

64 m²

975.000 kr

L3.2

3

70 m²

1.150.000 kr

L3.3

3

73 m²

1.205.000 kr

L3.4

3

71 m²

1.135.000 kr

L4.1

4

83 m²

1.417.500 kr

L4.2

4

92 m²

1.460.000 kr

Kontaktpersoner

Anette Østensen
Megler MNEF ved Eiendomsme­gler Vest Karmøy

Tlf: 992 59 042
anette.ostensen@emvest.no

Arne Egil Thorsvik
Prosjektleder

Tlf: 469 85 706
aet@skudebygg.no

Last ned prospekt

Fyll ut skjema og få automatisk tilsendt prospekt på mail.