Ershaugen boligområde

Vi presenterer første smakebit av Ershaugen boligområde med utsikt til Vikevågen og Falneslandet mot øst. Området er omkranset av skjermende friområder i vest, nord og øst.

Vi planlegger fire eneboliger og to tomannsboliger med gode fasiliteter og godt definerte uteoppholdsarealer med bla. Mulighet for takterrasse over carport/garasje for utvalgte boliger. Boligene er tegnet for å kunne oppfylle kravene til finansiering fra Husbanken som bla. Betyr at boligene kan konfigureres med alle hovedfunksjoner i hovedetasjen og med universell utforming.

Boligene defineres av lange smale volumer med enkle, gode og fleksible planløsninger og med integrerte og godt detaljerte løsninger for overganger mellom ute og inne.

De utvendige materialene består hovedsakelig av en toppetasjen med en rolig og mørk kledning med god bestandighet som ligger oppå en visuelt tung base i en kombinasjon av fibersementplater og betong som ivaretar gode overganger til omkringliggende terreng med svært god varighet.

Plasseringen i det skrånende terrenget er optimalisert for best mulig utsikt mot øst og gode lysforhold til hver enkelt. Definerte soner tilrettelagt for gode og skjermede uteoppholdsareal til den enkelte bolig etableres samtidig som stedets og landskapets karakter beholdes.

Motta informasjon først

Meld deg på interesselisten og bli blant de første som mottar mer informasjon om prosjektet.