Med Skude Bygg og Konsmohus får du så mye mer.

Vi kommer på gratis befaring og snakker med deg om din boligdrøm. Uten ekstra omkostninger hjelper en arkitekt deg med å designe og tilpasse boligen etter dine behov og ønsker. Vi tar søknadsprosessen helt fram til ferdigattest på huset.

Konsmohus har oppfylt boligdrømmer i over 40 år og produserer boligen innendørs i tørre omgivelser. Din nye bolig transporteres ut til byggeplass, heises på plass og lukkes på få dager. Dette gir forutsigbarhet, kvalitet og trygghet. Våre verdier er kvalitet, kunnskap og kompetanse og både vi og Konsmohus setter vår stolthet i å levere godt håndverk i alle ledd.

Erfaringen viser at de som allerede har bygd et Konsmohus er deres beste ambassadører. Spør en som har bygd et Konsmohus!

Skal du bygge hus?

Bli inspirert av vår flotte huskatalog.

Last ned katalog