Overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på virksomhetens
bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås
gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.Systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Virksomhetens produkter og tjenester skal oppfylle brukernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

Filosofi

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet og god helse er viktig.
Virksomheten vil derfor gjennom et IK- system forebygge ulykker og helseskader samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette
skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Virkeområde og kompetanse

Eierene har over 45 års kombinert erfaring i byggebransjen. Vi har byggeoppdrag over hele landet, men har også en del prosjekter på hjemmefronten.
Vårt personell har lang erfaring innen faget.